*public.site.jump_to_content*

Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Látogatási rend

Aktuális információk :

 

LÁTOGATÁSI REND-KAPCSOLATTARTÁS

 

Az általános látogatási rendtől indokolt esetben az adott osztály működési rendje alapján lehet eltérni. Ehhez Rendkívüli Beteglátogatási Engedélyt kell kérni az ápolást végző osztályon.

Súlyos állapotú beteg, kiskorú beteg illetve szülő nő esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését az osztályvezető/szakmavezető főorvosnak kell jeleznie, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.

 

 

Egyszerre 2 látogatónál több nem tartózkodhat egy betegnél a kórteremben.

Járóképes betegek látogatóikat az osztályok előterében, vagy társalgóban fogadhatják. Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik.

 

Fontos !

12 éven aluli gyermekeiket – lehetőség szerint – ne hozzák látogatóként intézményünkbe, mert számos veszélynek, betegségnek tehetik ki őket.

Kérjük, hogy a látogatás során a többi beteg nyugalmát ne zavarják.

Ha a kórteremben fekvő betegnél vizsgálatot, vagy beavatkozást kívánnak végezni, úgy – hivatkozva az emberi méltósághoz való alapjogra – a látogatóknak el kell hagyniuk a kórtermet.

Látogatóink a látogatás alkalmával ügyeljenek a kórház tisztaságának megőrzésére és betegeink nyugalmára. Higiéniai szempontok miatt, a fertőzések elkerülése érdekében nem ülhetnek a betegek ágyára, illetve nem helyezhetnek arra táskát, ruhaneműt.

Az Egynapos Sebészeti Osztályon fekvő betegek látogatót nem fogadhatnak.

 

KAPCSOLATTARTÁS LÁTOGATÁSI TILALOM ESETÉN

 

Látogatási tilalom alatt megfelelő védőfelszereléssel és betanítással folyamatosan biztosított a beteget megillető alábbi látogatással kapcsolatos jogok gyakorlása:

 

· a súlyos állapotú, végstádiumú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon,

· a kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy (egyszerre 1 fő) mellette tartózkodjon,

· a szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt 1 fő nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen.

 

LÁTOGATÁSI IDŐ

 

A kórház valamennyi osztályán a látogatás Ön és betegtársai nyugalmának biztosítása érdekében, a személyes kapcsolattartás megoldására az alábbi időpontokban engedélyezett:

 

Minden nap délután:                                                    15:00 – 16:00 óráig

 

A betegek számára csomagot mindennap 15:00 – 16:00 között juttathatnak el a hozzátartozók.

 

Látogatási idő: Krónikus Belgyógyászati Osztály Mezőkövesd

 

Minden nap délután:                                                   13:00 – 14:00 óráig

 

 

KAPCSOLATTARTÁS TELEFONON

 

· A betegről kizárólag a beleegyezésével lehet érdeklődni.

· Felvételkor az egészségi állapotáról, betegségéről csak a beteg által megjelölt személynek adható tájékoztatás

· A betegek a kórház területén minden olyan helyen használhatnak mobiltelefont, ahol ezt külön erre vonatkozó felirat nem tiltja. Azonban a mobiltelefonok használata közben tekintettel kell lenni az orvosok, ápolók gyógyító tevékenységére, a többi betegek nyugalmára, a zavartalan betegellátásra.