*public.site.jump_to_content*

Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Betegjogok és kötelezettségek

Kórházunk a betegjogok messzemenő tisztelete és figyelembevétele mellett végzi gyógyító munkáját.

A betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.

A betegek jogai:

1.   Az egészségügyi ellátáshoz való jog
2.   Az emberi méltósághoz való jog
3.   A kapcsolattartás joga
4.   Az intézmény elhagyásának joga
5.   A tájékoztatáshoz való jog
6.   Az önrendelkezéshez való jog
7.   Az ellátás visszautasításának joga
8.   Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
9.   Az orvosi titoktartáshoz való jog
10. Az orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának joga

 

A pszichiátriai és a fertőző betegek jogai a fentiektől korlátozottabbak.

A betegjogok és kötelezettségek 1997.évi Egészségügyi törvényi részletes szabályozását megtekintheti az osztályos nővérszobában.
Ha betegeinknek vagy a családtagoknak mégis panaszuk van, jogaik érvényesülésével vagy a kórházi ellátással kapcsolatban, azt a betegjogi képviselőnél, az ügyvezető főigazgatónál, az orvos igazgatónál, az ápolási igazgatónál, az intézeti jogásznál egyaránt jelezhetik.

 

A betegek kötelezettségei :

Az eredményes gyógyító tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges az Ön együttműködése, bizalma. Kérjük, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy elégedetten téjen haza szeretteihez. A helyes diagnózis felállításához tájékoztassa orvosait minden korábbi betegségéről, gyógyszer és gyógyhatású készítmény szedéséről, esetleges fertőző betegségeiről és minden egészségkárosító kockázati tényezőről, amely érintheti Önt.
Sikeres gyógykezelése érdekében kérjük, az orvosaitól, ápolóitól kapott rendelkezéseket szíveskedjen betartani.

 

A betegjogi képviselő fő tevékenysége :

 

- segít a betegnek panasza megfogalmazásában

- kezdeményezheti a panasz kivizsgálását

- a beteg - illetve egészségügyi okból történő akadályoztatása esetén a hozzátartozó - írásbeli meghatalmazása alapján a betegjogi képviselő panaszt tehet az egészségügyi

  szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, továbbá a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek

  során képviseli a beteget

- segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, az azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében

 

Betegjogi kérdésekben az Integrált Jogvédelmi Szolgálat munkatársa:

Szécsiné Fazekas Márta telefonon előre egyeztetett időpontban fogadja a megkeresőt.

Elérhetősége: Tel.: 06-20 4899539

e-mail: marta.szecsine@ijb.emmi.gov.hu

 

Fogadóóra helye:
Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház, Rendelőintézet 135. szoba

 

Betegjogi képviselő - Eger : Betegjogi_kepviselo_Eger 

Betegjogi képviselő - Mezőkövesd : Betegjogi_kepviselo_Mezokovesd