*public.site.jump_to_content*

Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Házirend

Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet általános házirendje : hazirend_2023 

 

Tartalomjegyzék

 

I.        BEVEZETŐ

 

II.       A SZABÁLYOZÁS CÉLJA

 

III.     A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA

 

IV.     ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK

 

V.      A KAPCSOLATTARTÁSI JOG GYAKORLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK

 

VI.     BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

VII.    A BETEGJOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI

 

VIII.   BETEGJOGI KÉPVISELŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

 

IX.     A BETEGEK ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

 

X.      A SAJTÓNYILVÁNOSSÁG RENDJE

 

XI.     AZ ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS TÉRÍTÉSI DÍJAK

 

XII.    EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

 

XIII.   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 

I. BEVEZETŐ

 

Köszönjük előzetes bizalmát, hogy gyógyulása érdekében a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetet kereste fel és szolgáltatásait igénybe veszi.

A kórház vezetése és munkatársai számára fontos az ön gyógyulása, amit kollégáink kiváló felkészültséggel és korszerű orvostechnikai háttérrel kívánnak biztosítani.

Kérjük, hogy a gyógyító-megelőző munka eredményessége és a betegek nyugalma érdekében a Házirendben foglaltakat figyelmesen olvassa el és tartsa be,

mert ezzel is segíti az orvosok és az egészségügyi szakszemélyzet munkáját.

A házirend betartása a kórház egész területén valamennyi ott tartózkodó személyre KÖTELEZŐ!

A szabályozás jogszabályi hátterét az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.), valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok biztosítják.

 

II. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA

 

Jelen szabályozás célja, hogy a betegjogok figyelembevételével Ön és betegtársai mielőbbi gyógyulása, nyugalma érdekében megfelelően szabályozza a betegekre és

látogatókra vonatkozó előírásokat.

 

III. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA

 

1. Területi szabály

A szabályozás területi hatálya kiterjed a Kórház egész területére.

 

2. Személyi hatály

A Házirend személyi hatálya kiterjed a Kórház egészségügyi szolgáltatói tevékenységében bármilyen jogcímen és feladatkörben résztvevőkre, továbbá az egészségügyi szolgáltatást igénybevevőkre, valamint az azokat kísérő, illetve látogató személyekre, illetve az intézményben bármilyen jogcímen tartózkodó más személyekre.

 

IV. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK

 

1. A sürgősségi betegellátást igénylő betegeknél elsődleges a közvetlen életveszély elhárítása, mely a Sürgősségi Betegellátó Osztályon történik. A beteg állapotának ismeretében szakorvos dönt a beteg állapota szerinti szükséges betegellátásról, mint

· járóbeteg (ambuláns) ellátás

· fekvőbeteg ellátás

· másik egészségügyi intézménybe szállítás.

 

2. Az előzetes helybiztosítással rendelkező beteg felvétele a helyet biztosító osztályon történik. A beteg számára az osztályos orvos vagy nővér jelöli ki, mely kórteremben biztosítanak számára ágyat, hol történik az ellátása.

 

3. A kórházi felvételhez szükséges

 

· személyazonosító igazolvány,

· TAJ kártya,

· orvosi beutaló,

· előző orvosi leletei,

· az előjegyzést adó orvos által meghatározott vizsgálatok eredményei.

 

4. Sürgősségi ellátás, illetve életveszély esetén a III/3. pontban felsoroltak hiányában is megtörténik a beteg felvétele, azonban a legrövidebb időn belül a betegnek (hozzátartozóknak) mindent meg kell tennie az ellátáshoz nélkülözhetetlen hiányzó dokumentumok beszerzéséért.

 

5. A beteg egészségi állapotáról, a várható vizsgálatokról, beavatkozásokról, a gyógykezelés módjáról a felvételkor, illetve a gyógykezelése során, a kezelőorvostól szóban és írásban tájékoztatást kap. Ennek alapján a betegnek lehetősége van dönteni, hogy elfogadja vagy részben, esetleg teljesen elutasítja a felajánlott vizsgálatokat, kezeléseket. Ezt a döntését a beteg-beleegyező nyilatkozaton aláírásával hitelesíti. A tájékoztatás megtörténtét és a beteg döntésének tudomásul vételét a kezelőorvos aláírásával igazolja.

 

6. Az alábbi osztályok kivételével a kórházban engedélyezett a saját ruhanemű (hálóruha, szabadidőruha):

 

– Szülészet-Nőgyógyászati Osztály szülőszobai részlege,

– Műtétes osztályokon, a műtét napja,

– Intenzív Osztály,

– Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály, (bizonyos megbetegedések esetében itt is használható saját ruházat)

– Infektológiai Osztály (bizonyos megbetegedések esetében itt is használható saját ruházat)

 

Minden betegnek célszerű gondoskodnia saját evőeszköz, pohár, WC papír, tisztálkodó szerek és az otthon is rendszeresen szedett gyógyszerei biztosításáról, és ezek folyamatos pótlásáról.

 

7. A beteg étrendjét az osztályos orvos a beteg egészségi állapotának megfelelően határozza meg, ezért egyéb élelmiszert csak az orvos vagy az ápoló előzetes megkérdezése után fogyasszon.

 

Az étkezéssel, diétával kapcsolatos kívánságait az ápolónak jelezheti, ő gondoskodik arról, hogy a dietetikus felkeresse Önt. Előjegyzett betegek részére az érkezés napján ebédet és vacsorát, a távozás napján reggelit tudunk biztosítani.

 

8. Kórházi napirend

 

 6:00 – 7:30        Tisztálkodás, reggeli ápolási feladatok, hőmérőzés, vérvétel, gyógyszerosztás

 7:30 – 8:30        Reggeli

 8:30 – 12:00      Orvosi, ápolási beavatkozások, vizitek, foglalkozások, gyógytorna

12:00 – 13:00     Ebéd

13:00 - 13:30     Gyógyszerosztás

14:00 – 16:00     Csendes pihenő

15:00 – 16:00     Javasolt látogatási idő, séta

17:00 – tól          Vacsora, TV nézés

19:00 – 20:00     Esti vizit, kezelések, gyógyszerosztás, tisztálkodás

22:00                  órától éjszakai pihenő

 

Az osztályok napirendjét, működését az osztályos házirend tartalmazza.

 

9. A betegeknek vizit, bizonyos vizsgálatok, kezelések/beavatkozások alatt a kórteremben kell tartózkodniuk. TV nézés, rádió hallgatás az osztály rendje szerint, a betegtársak zavarása nélkül történhet. (Az otthonról hozott készülékekért, eszközökért a kórház felelősséget nem vállal!)

 

10. Az otthonról behozott, illetve a büfében vásárolt élelmiszerek tárolására a betegek részére hűtőszekrények állnak rendelkezésre. Ezekben csak név/kórterem megjelölésével ellátott élelmiszerek tárolhatók!

 

11. A rend és tisztaság szabályait a kórház összes helyiségében – az esetleges fertőzések megelőzése érdekében – be kell tartani.

 

12. A betegek – amennyiben elengedhetetlenül szükséges, gyógyulását nem hátráltatja és mások egészségét nem veszélyeztetik – rövid időre elhagyhatják a kórházat. Távozási szándékot minden esetben be kell jelenteni a kezelőorvosnak, aki ezt engedélyezheti, és a távozás tényét feltünteti a beteg dokumentációjában.

 

13. A kórház egész területén szeszes ital fogyasztása TILOS!

 

14. Dohányzással kapcsolatos előírások:

 

A Kórház vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a betegeket a dohányzás, illetve a passzív dohányzás okozta káros hatásoktól, mert

 

a) a dohányzás a betegek egészségi állapotát, a gyógyulási folyamatot hátrányosan befolyásolja,

b) a dohányzás miatt a nem dohányzók részéről megvalósuló passzív dohányzás számos egészségkárosító hatással jár.

 

Az Alaptörvény értelmében mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez, valamint az egészséges környezethez (XX., XXI.cikk).

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) alapján a beteg felelősséggel tartozik egészségi állapotáért, valamint köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, mellyel betegtársai egészségét veszélyezteti.

 

Fentiek alapján a Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályán fekvő várandós nők számára (kivéve az abortusra felvettek), a Kardiológiai Osztályon fekvő betegek számára TILOS A DOHÁNYZÁS!

 

A Kórház az alábbi két területen biztosít fedett dohányzó helyet (melyet erre figyelemfelhívó tábla is jelez):

 

  • patakparti porta mellett
  • Pathológiai udvar.

 

Külső telephelyeinken dohányzás az ott kijelölt helyeken lehetséges.

Mindkét dohányzó hely megfelel a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (5a) bekezdésében foglalt előírásoknak.

 

Fentieket meghaladóan a Kórház egész területén tilos a dohányzás! A tilalom vonatkozik a látogatókra és valamennyi, a kórház területén tartózkodó minden személyre egyaránt.

 

A tilalom alóli kivétel a Pszichiátriai és Addiktológiai Osztály és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályon kezelt betegek számára zárt légtérben kijelölt dohányzóhely.

 

Felhívjuk a Tisztelt betegek és látogatók figyelmét arra, hogy a dohányzásra vonatkozó szabályok be nem tartása rendvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

 

Felhívjuk továbbá a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon fekvő várandós nők (kivéve az abortusra felvettek), valamint a Kardiológiai Osztályon fekvő betegek figyelmét arra, hogy a dohányzási tilalom megszegése esetén a kezelőorvos az egészségügyi törvény 131. § (5) bekezdés b) pontja alapján – a sürgős szükség esetét kivéve – a beteg ellátását megtagadhatja, mely a Kórházból való elbocsátást vonhatja maga után.

 

Fentieket meghaladóan felhívjuk továbbá a betegek figyelmét arra, hogy amennyiben a kezelőorvos véleménye alapján a dohányzás a beteg számára ellenjavallt és ennek ellenére a beteg dohányzik, úgy a kezelőorvos az egészségügyi törvény 131. § (5) bekezdés b) pontja alapján – a sürgős szükség esetét kivéve – a beteg ellátását megtagadhatja, mely a Kórházból való elbocsátást vonhatja maga után.

 

15. A betegnek – a gyógyító munka zavarása és hátráltatása nélkül– joga van a kórházban is vallását szabadon gyakorolni, és az általa szükségesnek tartott egyházi személlyel kapcsolatot tartani. (lásd részletesen a XII. pontban foglaltakat)

 

16. Betegtávozás rendje: A kezelőorvosa tájékoztatja Önt arról, hogy a kórházi kezelést mikor tekinti befejezettnek. Így az elbocsátás időpontjáról hozzátartozót időben tudja értesíteni.

A hazajutás módját kezelőorvosával tudja megbeszélni. A távozáskor kezelőorvosa átadja Önnek a zárójelentését és a kórházi tartózkodásáról szóló igazolását is. A házipénztárban elhelyezett értéktárgyakat, vagy készpénzt Ön, vagy az Ön által írásban meghatalmazott személy veheti át.

 

Amennyiben a gyógyítás, kezelés során bármilyen észrevétele volt, azt szíveskedjen az osztályon, található „Betegelégedettségi kérdőív”-en jelezni annak érdekében, hogy munkánkat még színvonalasabban végezhessük. A kitöltött kérdőívet az osztályokon elhelyezett gyűjtőládába szíveskedjen bedobni.

 

17. A Rendelőintézet betegfelvétel rendje

 

A betegek jelentkezése, előjegyzése és felvilágosítása (telefonon is) a Rendelőintézet földszintjén a „Kartonozóban” történik. Az alábbiak kivételt jelentenek, itt a szakrendelés ad időpontot:

 

· haematológia szakrendelés

· endokrin szakrendelés

· nefrológiai szakrendelés

· gyógytorna-fizioterápia

· infektológiai szakrendelés

· szájsebészet

 

18. Szakrendelések ideje, rendje:

 

· A Rendelőintézet hétfőtől-péntekig 7.00 órától 16.00 óráig tart nyitva.

 

· Az egyes szakrendelések rendelési idejét, helyét a földszinten összesített tábla és emeletenként is külön tájékoztató tábla jelzi az adott emeletre vonatkozóan. A rendelési idők általában 8.00 és 9.00 óra közötti időben kezdődnek és 15.00 és 16.00 óra közötti időben fejeződnek be.

 

· A betegek ellátása során a személyi adataik rögzítését, a betegek behívását orvos által irányítottan asszisztensek végzik, akik biztosítják, hogy egy időben csak egy beteg tartózkodjon a rendelőben, a vizsgálóhelyiségben.

 

19. Segítő kutyát a Kórház területére és a Kórház épületeibe beengedni csak a szükséges mértékig és segítőkutya igazolvány bemutatásával lehet.

 

20. Lőfegyver behozatala és tartása a kórház területén TILOS!

 

21. Az egészségügyi dolgozó egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő tevékenység végzése során, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy ezen jogviszony alapján végzett, a betegellátással és a betegirányítással közvetlenül összefüggő feladatai tekintetében közfeladatot ellátó személynek minősül. (Eü.tv. 139.§) Erre figyelemmel aki a közfeladatot ellátó személy ellen a Büntető Törvénykönyv 310. §-ban meghatározott bűncselekményt követi el, az az ott meghatározottak szerint szabadságvesztéssel büntethető.

 

22. A személyiségi-, és betegjogok védelme érdekében az érintett személy kifejezett hozzájárulása szükséges az intézmény területén személyekről történő képmás-, vagy hangfelvétel készítéséhez, képmáson, vagy hangfelvételen történő bármilyen formában való megjelenítéséhez, valamint azok felhasználásához.

Amennyiben az intézmény területén esetlegesen tárgyi hiányosságokat észlel, annak mielőbbi kezelése érdekében kérjük, forduljon az intézmény vezetőjéhez.

A betegellátás biztonságához fűződő közbizalom megőrzése érdekében, amennyiben a tárgyi feltételekről készített felvételek sértik az intézmény jó hírnevét, különösen a felvételek megmásításával, vagy a felvételekhez fűzött valótlan, hamis vagy megmásított tények közlésével vagy terjesztésével, az intézmény megteszi a szükséges jogi lépéseket.

 

 

V. A KAPCSOLATTARTÁSI JOG GYAKORLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK

 

1. Kapcsolattartás telefonon

 

· A betegről kizárólag a beleegyezésével lehet érdeklődni.

· Felvételkor az egészségi állapotáról, betegségéről csak az Ön által megjelölt személynek adható tájékoztatás

· A betegek a kórház területén minden olyan helyen használhatnak mobiltelefont, ahol ezt külön erre vonatkozó felirat nem tiltja. Azonban a mobiltelefonok használata közben tekintettel kell lenni az orvosok, ápolók gyógyító tevékenységére, a többi betegek nyugalmára, a zavartalan betegellátásra.

 

2. A látogatás rendje

 

· Az általános látogatási rendtől indokolt esetben az adott osztály működési rendje alapján lehet eltérni. Ehhez Rendkívüli Beteglátogatási Engedélyt kell kérni az ápolást végző osztályon.

· Súlyos állapotú beteg, kiskorú beteg illetve szülő nő esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni erre vonatkozó kérését az osztályvezető/szakmavezető főorvosnak kell jeleznie, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.

· Egyszerre 2 látogatónál több ne tartózkodjon Önnél a kórteremben.

· Járóképes betegek látogatóikat az osztályok előterében, vagy társalgóban fogadhatják. Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik.

· Kérjük a Tisztelt Látogatókat, hogy 12 éven aluli gyermekeiket – lehetőség szerint – ne hozzák látogatóként intézményünkbe, mert számos veszélynek, betegségnek tehetik ki őket.

· Kérjük, hogy a látogatás során a többi beteg nyugalmát ne zavarják.

· Ha a kórteremben fekvő betegnél vizsgálatot, vagy beavatkozást kívánnak végezni, úgy – hivatkozva az emberi méltósághoz való alapjogra – a látogatóknak el kell hagyniuk a kórtermet.

· Látogatóink a látogatás alkalmával ügyeljenek a kórház tisztaságának megőrzésére és betegeink nyugalmára. Higiéniai szempontok miatt, a fertőzések elkerülése érdekében nem ülhetnek a betegek ágyára, illetve nem helyezhetnek arra táskát, ruhaneműt.

· Az Egynapos Sebészeti Osztályon fekvő betegek látogatót nem fogadhatnak.

 

Kapcsolattartás látogatási tilalom esetén

 

Látogatási tilalom alatt megfelelő védőfelszereléssel és betanítással folyamatosan biztosított az Eütv. 11. § (3) – (6) bekezdésben foglalt, a beteget megillető alábbi látogatással kapcsolatos jogok gyakorlása

 

· a súlyos állapotú, végstádiumú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon,

· a kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy (egyszerre 1 fő) mellette tartózkodjon,

· a szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt 1 fő nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen.

 

Látogatási idő

 

Az Intézet valamennyi osztályán a látogatás Ön és betegtársai nyugalmának biztosítása érdekében, a személyes kapcsolattartás megoldására az alábbi időpontokban engedélyezett:

 

Minden nap délután                                                    15:00 – 16:00 óráig

A betegek számára csomagot mindennap 15:00 – 16:00 között juttathatnak el a hozzátartozók.

 

Látogatási idő: Krónikus Belgyógyászati Osztály Mezőkövesd

Minden nap délután                                                   13:00 – 14:00 óráig

 

Járványveszély esetén a hatóság látogatási tilalmat rendelhet el, ilyenkor a betegek semmilyen indokkal sem látogathatók.

 

Parkolás

 

A parkolás során a gépjárművekben esetlegesen keletkezett károkért az intézmény felelősséget nem vállal. Parkolásra, csak az erre a célra kijelölt parkolók vehetők igénybe!

 

VI. BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

A betegek jogai (Eütv. 6 § - 25 §)

 

1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog: A Beteg egészségi állapota által szakmailag indokolt egészségügyi ellátásra való jogosultságot jelent.

 

2. Az emberi méltósághoz való jog: Az egészségügyi ellátás során a beteg ember méltóságát tiszteletben kell tartani. Jogainak gyakorlásában csak egészségi állapota által indokolt ideig, mértékben és módon lehet korlátozni.

 

3. A kapcsolattartási jog: A beteg jogosult más személyekkel az egészségügyi intézményben való tartózkodás ideje alatt, bizonyos korlátok között a kapcsolatot tartani. Ezen jogát a betegtársak jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságának biztosításával gyakorolhatja. (lásd az V. fejezet)

 

4. A kórház elhagyásának joga: A betegnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. E jog a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben korlátozható.

 

5. A beteg tájékoztatáshoz való joga: A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra.

 

6. Önrendelkezéshez való jog: E jog keretében a beteg maga döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele. A törvényben meghatározott formában e jog korlátozható.

 

7. Az egészségügyi ellátás visszautasításának joga: A beteg ezen joga csak akkor érvényesíthető, ha az ellátás elmaradása mások életet vagy testi épségét nem veszélyezteti. E jog a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben korlátozható. Életfenntartó beavatkozás visszautasítása esetén a Bizottság összehívásának rendje a 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet 6. §-ában előírt rendelkezések szerint történik.

 

8. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga: A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékozgatást kérjen. Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adatokkal a beteg rendelkezik. A dokumentációról a beteg kérésére és költségére másolat készíthető. Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes beteg dokumentációjában való betekintési jog a jogszabályban meghatározott személyt, illetve a törvényes képviselőjét illeti meg.

 

9. Az orvosi titoktartáshoz való jog: A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásban résztvevő személyek az ellátás során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait – jogszabály eltérő rendelkezését kivéve – csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. A betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki az egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.

 

A betegek kötelezettségei (Eütv. 26 § – 27 §)

 

A törvényben meghatározott jogokon túl a beteget kötelezettségek is terhelik az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során.

 

1. A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételkor köteles betartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét (Házirend).

2. A beteg – amennyiben az egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni, a szükséges felvilágosítást megadni, a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani.

3. Köteles a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

4. A beteg köteles a jogszabályban előírt vagy a jogszabály alapján a kórház által megállapított térítési díjat megfizetni.

5. A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait.

6. A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

 

VII. A BETEGJOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI

 

Az egészségügyi szolgáltató köteles a beteget – egészségi állapotától függően – a felvételkor, illetőleg az ellátás előtt tájékoztatni a betegjogokról, azok érvényesítésének lehetőségeiről, illetve a gyógyintézet házirendjéről. E rendelkezés megfelelően alkalmazandó az önrendelkezési jog gyakorlásának jogosult egyé személy vonatkozásában is. (Eütv. 28. §)

 

A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni. Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a beteget a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanapon belül írásban tájékoztatni. A panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - a panasz kivizsgálása érdekében – a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervhez és más szervekhez forduljon. Erre a körülményre a szolgáltató köteles a beteg figyelmét felhívni. (Eütv. 29. §)

 

Betegjogi képviselő: A betegjogok hatékonyabb érvényesülése, az adatvédelmi szabályok maradéktalan betartása érdekében minden egészségügyi szolgáltatónál megtalálhatók az adott intézménytől független betegjogi képviselőkkel történő kapcsolatfelvételhez szükséges információk.

 

VIII. BETEGJOGI KÉPVISELŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

 

A kórház biztosítja, hogy a betegek és hozzátartozóik a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők (a betegjogok képviseletét ellátó személyek) nevét és elérésük módját megismerhessék. A betegjogi képviselők nevét, elérhetőségét és fogadó óráját az osztályokon és a rendelőintézet folyosóján kifüggesztve találja meg.

 

IX. A BETEGEK ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

 

Kérjük önt, hogy kórházi benntartózkodása alatt csak olyan tárgyakat hozzon magával, amire itt tartózkodása alatt okvetlenül szüksége lehet.

Az osztályon tárolt, illetve őrizetlenül hagyott értékekért a kórház nem tud felelősséget vállalni. Értékei elhelyezésére az ön kérésére a kórház házi pénztárában van lehetőség.

Sürgősségi ellátás során a cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, eszméletlen betegnél az ápoló személyzet értékleltárt készít. Az értékek átadása és átvétele írásban történik a legközelebbi hozzátartozó részéről, illetve a törvényes képviselő részéről.

 

X. A SAJTÓNYILVÁNOSSÁG RENDJE

 

A gyógyító tevékenységgel, az orvosi titoktartással és a betegek személyiségi jogaival összhangban a sajtónyilvánosság gyakorlását (kép- és hangfelvételek készítését) a főigazgató csak előzetes írásos kérelem alapján engedélyezheti.

Kórházban kezelt betegeink a felvételeken csak beleegyezésükkel láthatók, hallhatók. A beleegyező nyilatkozatot a beteg dokumentációhoz kell csatolni.

A sajtónyilvánosság a résztvevők részéről nem sértheti az orvosi titoktartással kapcsolatos jogszabályi kötelezettséget.

 

Általános szabály, hogy a GDPR[1], az Infotv. [2], az Eüak.[3], az Ibtv.[4] és az Lrtv.[5] értelmében a kórház területén főigazgatói engedély és az érintettek megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása nélkül személyes adatokról, vagy különleges személyes adatokról (egészségügyi adatok), illetve létfontosságú rendszerelemekről kép- és hangfelvétel készítése, valamint azok bármely módon történő felhasználása TILOS!

 

A betegellátás biztonságához fűződő közbizalom megőrzése érdekében az intézmény jó hírnevét mindenki köteles tiszteletben tartani. Az intézmény területén a tárgyi 

körülményekben észlelt hiányosságokat, különösen az állagsérelmet, annak megfelelő kezelése céljából elsődlegesen az intézmény vezetője részére kell bejelenteni.

 

XI. AZ ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK

 

A kórházban az ellátással összefüggő térítési díjat a mindenkor hatályos térítési díj szabályzat és mellékletei tartalmazzák, amik nyilvánosan (www.mfkh.hu) elérhetők.

 

XII. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

 

Lelki gondozás

Lehetőség van egyházi személyeknek a betegeket fekvőbeteg osztályainkon meglátogatni. A lelki gondozóval való kapcsolattartás igényét jelezze az ápoló személyzetnek.

 

Egyéb szolgáltatások

· VIP ellátás (szállás, étkezés), hotel jellegű szolgáltatás,

· gyógyszertárak,

· büfék

· ital automaták,

· fodrász

· kozmetika

 

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Házirendje az Országos Kórházi Főigazgatóság – mint az Intézet fenntartói jogai gyakorlására kijelölt szerv – jóváhagyása napján lép hatályba.

A Házirend karbantartásáról a főigazgató, illetve az általa kijelölt személyek gondoskodnak. Főbb rendelkezéseit, változásait az érintettekkel munkaértekezleteken kell ismertetni. A hatálybalépést követően a belső és külső informatikai hálózaton is olvashatóvá kell tenni. Megismerését az adott belső szervezeti egység vezetője köteles a dolgozóknak biztosítani.

A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a 2021.04.30. napjától jóváhagyott Házirend érvényét veszti.

 

Eger, 2023.06.26

hazirend_2023  pdf-ben.