'; Markhot Ferenc Kórház Hivatalos Portálja

Markhot Ferenc Oktatókórház
és Rendelőintézet

Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány

Az 1993 óta működő Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány célja a kórház egészségügyi gép- és műszerbeszerzéseinek támogatása, annak érdekében, hogy a gyógyító munka, az egészségügyi ellátás színvonala jelentősen emelkedhessen. Továbbá, hogy az intézmény számára anyagi támogatást nyújtson a működéshez szükséges költségek kiegészítésére, illetve meglévő ingatlanjaik műszaki állapotának fenntartásához, fejlesztéséhez, illetve új épületek, építmények létrehozásához. A célok között szerepel a szakemberképzés, továbbképzés támogatása is.

A kuratórium elnöke: Rázsi Botond

Titkár: dr. Szoboszlay István

Az eltelt évek alatt a kórház osztályai, szervezeti egységei több alkalommal kaptak támogatást a betegellátás feltételeinek javítására, a gyógyításban használt műszerek, berendezések megvásárlására, valamint a működés javítására több tíz millió Ft értékben. Többek között csontsebészeti fúrómotort, bronchofiberoszkópot, kéziműszereket, kardiológiai vizsgálófejet, kéziműszereket kiegészítő műszer tartozékokat kaptak a gyógyító helyek. Az alapítvány támogatta a kórházi szakmai rendezvényeket, tudományos üléseket, valamint hozzájárult többek között az újszülött részlegen a Perinatális Intenzív Centrum fejlesztésére irányuló Európai Uniós pályázat kórházi önrészének biztosításához is.

Az új koronavírus pandémia rendkívüli járványügyi kiadásait támogató vészhelyzeti adományokat köszönettel fogadtuk, melyből számos, a COVID-19 betegellátásban használatos eszköz, többek közt vérgázanalizátor beszerzését biztosítottuk.

A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány köszöni az eddig nyújtott támogatásaikat és kéri, a továbbiakban is segítsék a megyi kórház műszerbeszerzéseit személyi jövedelem adójuk 1 %-ának felajánlásával.
Adószám: 18571987-1-10
Bankszámla szám: Kereskedelmi Bank Zrt. Eger
10403507-35014166-00000000


2020. évi Közhasznúsági jelentés

2019. évi Közhasznúsági jelentés

2018. évi Közhasznúsági jelentés

2017. évi Közhasznúsági jelentés

2016. évi Közhasznúsági jelentés

2015. évi Közhasznúsági jelentés

2014. évi Közhasznúsági jelentés

2013. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2011. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés


Markhot Ferenc Oktatókórház

és Rendelőintézet

3300 Eger, Knézich Károly utca 1.