'; Markhot Ferenc Kórház Hivatalos Portálja

Markhot Ferenc Oktatókórház
és Rendelőintézet

Betegjogok és kötelezettségek

Kórházunk a betegjogok messzemenő tisztelete és figyelembevétele mellett végzi gyógyító munkáját. A betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.

A betegek jogai:

1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog
2. Az emberi méltósághoz való jog
3. A kapcsolattartás joga
4. Az intézmény elhagyásának joga
5. A tájékoztatáshoz való jog
6. Az önrendelkezéshez való jog
7. Az ellátás visszautasításának joga
8. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
9. Az orvosi titoktartáshoz való jog
10. Az orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának joga

A pszichiátriai és a fertőző betegek jogai a fentiektől korlátozottabbak. A betegjogok és kötelezettségek 1997.évi Egészségügyi törvényi részletes szabályozását megtekintheti az osztályos nővérszobában.
Ha betegeinknek vagy a családtagoknak mégis panaszuk van, jogaik érvényesülésével vagy a kórházi ellátással kapcsolatban, azt a betegjogi képviselőnél, az ügyvezető főigazgatónál, az orvos igazgatónál, az ápolási igazgatónál, az intézeti jogásznál egyaránt jelezhetik.

Az 1997. évi CLIV. Egészségügyi törvény szerint a betegjogi képviselő feladata, hogy szükség esetén segítse Önt hozzájutni az egészségügyi dokumentációhoz, nyújtson segítséget kérései megfogalmazásában, kezdeményezze a felvetett problémák kivizsgálását. A képviselő a beteg írásbeli meghatalmazása alapján tehet panaszt.

A betegek kötelezettségei

Az eredményes gyógyító tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges az Ön együttműködése, bizalma. Kérjük, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy elégedetten téjen haza szeretteihez. A helyes diagnózis felállításához tájékoztassa orvosait minden korábbi betegségéről, gyógyszer és gyógyhatású készítmény szedéséről, esetleges fertőző betegségeiről és minden egészségkárosító kockázati tényezőről, amely érintheti Önt.
Sikeres gyógykezelése érdekében kérjük, az orvosaitól, ápolóitól kapott rendelkezéseket szíveskedjen betartani.

Betegjogi kérdésekben az Integrált Jogvédelmi Szolgálat munkatársa:
Szécsiné Fazekas Márta fogadja a betegeket.
Elérhetősége: Tel.: 06-20 4899539
e-mail: marta.szecsine@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra helye:
Markhot Ferenc Kórház, Rendelőintézet 131/A szoba

Betegjogi képviselő - Eger

Betegjogi képviselő - Mezőkövesd

Markhot Ferenc Oktatókórház

és Rendelőintézet

3300 Eger, Knézich Károly utca 1.